Forside

VELKOMMEN TIL

SOMMERBYEN EJBY

Maria’s Landhandel er vores lokale supermarked. Følg åbningstider og tilbud på FB siden nedenfor.

 

Ny købmand i Sommerbyen Ejby fra sæson 2022

 

Kære haveejere

 

Det er med stor glæde, at bestyrelsen nu kan informere om, at vi fra sæsonstart 2022 får ny købmand i Sommerbyen Ejby.

 

Pernille Piepgrass, som p.t. er 1. mand hos Marias Landhandel, er blevet udpeget som Marias efterfølger.

 

Vi vil i næste nr. af Ejby Posten orientere jer alle lidt mere om Pernille Piepgrass.


Vigtig information til alle haveejere i Sommerbyen EjbyDer åbnes for leje af Statenegården fra den 1. august 2021.


Myndighedernes restriktioner skal overholdes

og lejerne skal skrive under på, at de tager ansvaret

for at følge udmeldte restriktioner.


----------------------------------------------------


Information fra bestyrelsen

Der åbnes for personlige henvendelser i kontortiden fra onsdag den 28. April fra kl 17.30 - 18.30.
Der kan blive ventetid og du skal have mundbind på.

God dag til alle

Venlig hilsen bestyrelsen

-------------------------------------------------------------------------


Kære haveejere  


På baggrund af Folketingets og sundhedsmyndighedernes seneste udmeldinger og beslutninger om Corona situationen i Danmark, har bestyrelsen besluttet, at flytte generalforsamlingen den 18. april 2021.


Generalforsamlingen flyttes til 

søndag den 22. august 2021, kl. 10.30 i Ejbyhallen


Generalforsamlingen vil blive afviklet efter den udsendte dagsorden, side 21 i Ejby Posten nr. 1 - 2021.OBS

Nyopskrivning på Interesselisten er pr. 1. juli 2020 sat på pause – og det fortsætter her i 2021 på ubestemt tid.


Tilgangen til Interesselisten er steget så kraftigt under Corona-krisen, at der nu står over 100 på listen..


Det finder bestyrelsen må være rigeligt, set i forhold til, at der årligt overdrages ca. 70 haver og at kun en mindre del af sælgerne finder deres køber via Interesselisten. Læs nærmere om Interesselisten på særskilt underside.


Bestyrelsen har derfor besluttet at lukke for nyopskrivning på listen indtil videre. Genåbning af nyopskrivning vil blive oplyst her på hjemmesiden.


Med venlig hilsen

Bestyrel
OPDATEREDE DEKLARATION

Ny opdateret, renskrevet og tinglyst deklaration fra december 2020, som gælder for alle haveejere i Sommerbyen Ejby og øvrige Sommerbyer i Glostrup
Kommune.

Deklarationen og tinglysningsridset erstatter den tidligere deklaration, og den beskriver de regler, som fortsat gælder alle Kolonihaver i Glostrup Kommune, som ligger på statsjord videreudlejet via Kolonihaveforbundet.

Deklarationen beskriver de punkter, fra den gamle Deklaration, som fortsat er gældende, efter Lokalplan EL 30 er blevet godkendt og implementeret.


NYT OM PARKERINGSREGLER PR 1. JULI

Bestyrelsen har besluttet fra den 1. juli i år, at indgå en samarbejdsaftale med parkeringsfirmaet COPARK, Læs Formandens beretning i Ejbyposten nr. 2. 2020


STATENEGÅRDEN KAN IKKE BOOKESORIENTERING OMHANDLENDE VIGTIG INFO I FORHOLD TIL COVID 19 OG DENNES KONSEKVENSER FOR SOMMERBYEN EJBY, VIL BLIVE DELT HER PÅ FORSIDENInformation fra bestyrelsen vedr. kontortid 2021

 

 

Kontortid  onsdage mellem,

17.30 -18.30


Formand tlf. 2123 3688

Kasserer tfl. 2920 7620


Vurdering, byggeri og grønne områder:

Næstformand tlf. 3050 0369


Bopælsadresser, klager mv.

Sekretær tlf. 2323 2491 

Ændring af lejeaftaler/Haveoverdragelser/ kontingentopkrævninger / særlige klager

 

Formand Hans Vedderkop tlf.  21 23 36 88

Kasserer Karsten Lindholm tlf. 29 10 76 20

 

Bestilling af vurderinger/byggeri/grønne områder

 

Næstformand Michael Hundborg tlf. 30500369

 

Leje af Statenegården/Parkering/klager/diverse

 

Sekretær Susanne Gram tlf. 23242491

 

 

Breve m.v. kan lægges i Postkassen.

 Bestyrelsens kontor tider i 2021 – med forbehold grundet Covid


April til oktober 2021 Hver onsdag fra 17:30 til 18:30.


Vi starter 7. april og slutter 6. oktober 2021. Undtagelsen er 4. august 2021, hvor der er lukket pga. pensionistfesten.


November – december 2021 Søndag den 7. november og søndag den 5. december fra kl 10:00 til 12:00 er der almindelig kontortid.


Akutte skader på vandsystem eller kloak – kontakt Lars Øksnebjerg 29 66 24 65

 

Venlig hilsen

bestyrelsen 

 

 

Vigtig information

 

 Kære haveejere i Sommerbyen Ejby.

På grund af den sundhedsmæssige situation, som p.t. hersker i Danmark, har bestyrelsen besluttet, at følge de sundhedsmæssige instrukser og vejledninger, som  Sundhedsstyrelsen og Danmarks Regering har besluttet.

Internet til kolonihaver


Kolonihaveforbundet har indgået en rabataftale med internetudbyderen TC-GO.DK, som betyder, at kolonihave ejerne kan opnå gode rabatter på internet

LÆS MERE

P


DE NYE P-PLADS-REGLER MEDFØRER AT ALLE KOLONIHAVEEJERE MED BIL SKAL HAVE EGEN PARKERINGSPLADS I SOMMERBYEN EJBY.


LÆS MERE UNDER LINKET P PLADSER

UDOVER 967 KOLONIHAVER ER HER OGSÅ:


3 LEGEPLADSER

SUPERMARKED

FODBOLDBANER

PETANQUE BANER

MINIGOLFBANER

BANKOSPIL

SELSKABSLOKALE

SKØNNE NATUROMRÅDER

SØ..........


OG EN MASSE FRIVILLIGE MEDLEMMER - SOM LAVER ET STORT STYKKE ARBEJDE MED FORSKELLIGE AKTIVITETER - TIL GAVN FOR ALLE

LÆS EJBYPOSTEN  UNDER LINKET

 

EJBYPOSTENSOMMERBYEN EJBY

STATENEGÅRDEN

DÜRINGS PLADS 1

2600 GLOSTRUP
HENVENDELSER/SPØRGSMÅL ANGÅENDE HJEMMESIDEN: KONTAKT WEBMASTER HER.

 HJEMMESIDEN BLIVER LØBENDE OPDATERET


Copyright© Sommerbyen Ejby