Forside

Maria’s Landhandel er vores lokale supermarked. Følg åbningstider og tilbud på FB siden nedenfor.

Velkommen til tre nye bestyrelsesmedlemmer

Karsten, Lars og Tina blev valgt ind i bestyrelsen i efteråret 2020.

Tak fordi, at i vil deltage i det store arbejde for, at være talerør for alle os  beboere, i Sommerbyen Ejby.


OPDATEREDE DEKLARATION

Ny opdateret, renskrevet og tinglyst deklaration fra december 2020, som gælder for alle haveejere i Sommerbyen Ejby og øvrige Sommerbyer i Glostrup
Kommune.

Deklarationen og tinglysningsridset erstatter den tidligere deklaration, og den beskriver de regler, som fortsat gælder alle Kolonihaver i Glostrup Kommune, som ligger på statsjord videreudlejet via Kolonihaveforbundet.

Deklarationen beskriver de punkter, fra den gamle Deklaration, som fortsat er gældende, efter Lokalplan EL 30 er blevet godkendt og implementeret.


NYT OM PARKERINGSREGLER PR 1. JULI

Bestyrelsen har besluttet fra den 1. juli i år, at indgå en samarbejdsaftale med parkeringsfirmaet COPARK, Læs Formandens beretning i Ejbyposten nr. 2. 2020STATENEGÅRDEN KAN IKKE BOOKESUdlejning af Statenegården

 

På grund af regeringens udmeldinger om antal og afstand har bestyrelsen besluttet at Statenegården foreløbig ikke kan udlejes.


Bestyrelsen følger løbende regeringens udmeldinger og tager herefter stilling til, hvornår der kan åbnes for udlejning igen.

Foreløbig er der udlejet fra september måned og bestyrelsen håber, at det kan lade sig gøre at holde festerne i september måned og fremad.

ORIENTERING OMHANDLENDE VIGTIG INFO I FORHOLD TIL COVID 19 OG DENNES KONSEKVENSER FOR SOMMERBYEN EJBY, VIL BLIVE DELT HER PÅ FORSIDEN


Vigtig information

 

 

Kære haveejere i Sommerbyen Ejby.

På grund af den sundhedsmæssige situation, som p.t. hersker i Danmark, har bestyrelsen besluttet, at følge de sundhedsmæssige instrukser og vejledninger, som  Sundhedsstyrelsen og Danmarks Regering har besluttet.

OBS


Nyopskrivning på Interesselisten er pr. 1. juli 2020 sat på pause indtil videre.


Tilgangen til Interesselisten er steget så kraftigt under Corona-krisen, at der nu står over 100 på listen, når de senest tilmeldte er blevet påført. Det finder bestyrelsen må være rigeligt, set i forhold til, at der årligt overdrages ca. 70 haver og at kun en mindre del af sælgerne finder deres køber via Interesselisten.


Det er derfor besluttet at lukke for tilgang af nye på listen indtil videre – og åbning af listen vil formentlig tidligst ske omkring sæsonstart 2021.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

UDOVER 967 KOLONIHAVER ER HER OGSÅ:


3 LEGEPLADSER

SUPERMARKED

FODBOLDBANER

PETANQUE BANER

MINIGOLFBANER

BANKOSPIL

SELSKABSLOKALE

SKØNNE NATUROMRÅDER

SØ..........


OG EN MASSE FRIVILLIGE MEDLEMMER - SOM LAVER ET STORT STYKKE ARBEJDE MED FORSKELLIGE AKTIVITETER - TIL GAVN FOR ALLE

Internet til kolonihaver


Kolonihaveforbundet har indgået en rabataftale med internetudbyderen TC-GO.DK, som betyder, at kolonihave ejerne kan opnå gode rabatter på internet

LÆS MERE

P


DE NYE P-PLADS-REGLER MEDFØRER AT ALLE KOLONIHAVEEJERE MED BIL SKAL HAVE EGEN PARKERINGSPLADS I SOMMERBYEN EJBY.


LÆS MERE UNDER LINKET P PLADSER