Forside

VELKOMMEN TIL

SOMMERBYEN EJBY

Nyt om Købmand


Ny købmand i Sommerbyen fra 1. Maj 2024


Bestyrelsen har indgået en aftale med Ejby købmanden Fikri Asrihi om at han åbner selvbetjeningsbutik i Sommerbyen den 1.5 2024.


Formanden informerer nærmere i sin mundtlige beretning på generalforsamlingen. Fikri kommer med mere information om hans planer, når han er klar.


Velkommen til vores nye købmand


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyt om fællesforsikring

- Medlemmer som er tilmeldt den kollektive forsikring vil blive opkrævet præmien kr. 1.872 (stigning på kr. 97 ift. sidste år)

+ administrationsgebyret til Sommerbyen Ejby, sammen med opkrævningen for 2.kvartal.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


 

 

Information fra bestyrelsen
Sti-og ordensudvalg
Bestyrelsen har besluttet, at runderne påbegyndes i uge 26 ( fra den 24. juni).
Bestyrelsen vil blandt andet kigge efter ukrudt på stien, hække, træer som hælder ud over stien.
Som fokusområde i år vil stiens bredde blive målt. Der skal være 4 meter fri sti.
Glostrup forsyning har meddelt, at der desværre er mange steder, hvor der ikke er 4 meters bredde. Det kan komme til at betyde, at der ikke vil blive hentet affald, grønt affald og storskrald, hvilket flere af jer desværre allerede har oplevet.
Bestyrelsen har derfor valgt at sætte fokus på stibredde, og det kan betyde, at du kan blive bedt om at klippe din hæk betydeligt ind i bredden.
I værste fald skal hækken flyttes. Vi må håbe, at det kan løses med en kraftig klipning.

 

 

Nyt om Statenegården

Bestyrelsen har besluttet at hæve lejen på Statenegården fra 1.500 til kr. 2.000,- gældende fra den 1. juni 2024

Depositum er fortsat kr. 2.000 og opfølgende rengøring er fortsat kr. 500,-

 

 


Information fra bestyrelsen vedr. kontortid 2024

 

 


Bestyrelsens kontortider 2024

 

 

søndag den 4. februar fra 10-12

søndag den 3.marts fra 10-12


onsdage i perioden 17. april - 2. oktober incl.

fra kl. 17.30 - 18.30


Søndag den 3. november fra 10-12

Søndag den 1. december fra 10-12


 


Hvis der sker ændringer, vil det fremgå af foreningens hjemmeside, Facebook og opslagstavlen på Statenegården.

 

Venlig hilsen

bestyrelsen


Formand tlf. 2123 3688

Kasserer tfl. 2910 7620


Vurdering, byggeri og grønne områder:

Næstformand tlf. 3050 0369


Bopælsadresser, klager mv.

Sekretær tlf. 2324 2491 

Ændring af lejeaftaler/Haveoverdragelser/ kontingentopkrævninger / særlige klager

 

Formand Hans Vedderkop tlf.  21 23 36 88

Kasserer Karsten Lindholm tlf. 29 10 76 20

 

Bestilling af vurderinger/byggeri/grønne områder

 

Næstformand Michael Hundborg tlf. 30500369

 

Leje af Statenegården/Parkering/klager/diverse

 

Sekretær Susanne Gram tlf. 23242491

 

 

Breve m.v. kan lægges i Postkassen.

 
Akutte skader på vandsystem eller kloak – kontakt  Jens-Jørgen Sumborg tlf: 29 66 24 65

 

Venlig hilsen

bestyrelsen 

 

 


Husk at der altid skal søges 

byggetilladelse hos Glostrup Kommune