Forside

VELKOMMEN TIL

SOMMERBYEN EJBY

Information fra bestyrelsen


Glostrup forsyning er i fuld gang med at etablere fjernvarme i Ejbyområdet. Det har I nok allerede bemærket.

Da Ejby Mosevej er meget smal, og der skal graves store fjernvarmerør ned, afvikles trafikken med signalregulering på strækningen mellem Ejbydalsvej og Bjergbakkevej. Det skaber udfordringer, når der er så mange beboere i kolonihaveforeningerne og dermed forsinkelser for bilister, særligt i myldretiden.

Glostrup forsyning vil gerne henstille til, at beboerne i kolonihaveområderne, så vidt det er muligt, benytter udkørsel fra området mod Nord. det vil lette ventetiden for bilister og arbejdet for entreprenøren.

Glostrup forsyning håber på vores forståelse samt hensyn og beklager de gener, som arbejdet medfører. Glostrup forsyning forventer, at der vil være signalregulering frem til en gang i september 2024.

 

 

Nyt om fællesforsikring

- Medlemmer som er tilmeldt den kollektive forsikring vil blive opkrævet præmien kr. 1.872 (stigning på kr. 97 ift. sidste år)

+ administrationsgebyret til Sommerbyen Ejby, sammen med opkrævningen for 2.kvartal.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


 

 

Nyt om Statenegården

Bestyrelsen har besluttet at hæve lejen på Statenegården fra 1.500 til kr. 2.000,- gældende fra den 1. juni 2024

Depositum er fortsat kr. 2.000 og opfølgende rengøring er fortsat kr. 500,-

 

 

Nyt om Købmand


Ny købmand i Sommerbyen fra 1. Maj 2024


Bestyrelsen har indgået en aftale med Ejby købmanden Fikri Asrihi om at han åbner selvbetjeningsbutik i Sommerbyen den 1.5 2024.


Formanden informerer nærmere i sin mundtlige beretning på generalforsamlingen. Fikri kommer med mere information om hans planer, når han er klar.


Velkommen til vores nye købmand


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Information fra Glostrup Forsyning


SÅDAN BESKÆRER DU BUSKE OG TRÆER, SÅ VI KAN HENTE DIT AFFALD


Har du træer, buske og hække mod vejen, så skal du huske at beskære dem. Din renovationsmedarbejder og skraldebilen kan kun komme frem og hente dit og naboernes affald, hvis der er et frirum på mindst 4 x 4 meter på vejen.

Hvis bilen ikke kan komme frem, så kan vi desværre ikke hente dit eller naboernes affald.

MVH. Glostrup Forsyning


 

 

Information fra bestyrelsen

 

Bestyrelsen har gået første sti-runde og der er givet mange sedler i postkassen.

Mellem 60 – 100 bare i et enkelt område. (der er 5 områder).

 

Vi håber og tror på at I alle har ordnet jeres stier, haver og hække, når vi kommer næste gang.

 

Vi vil endnu engang til oplyse, at Glostrup forsyning ønsker, at der er 4 meters bredde på stierne, så de kan komme igennem med deres skraldevogne.  Bestyrelsen har sat opslag i stitavler fra Glostrup forsyning.

 

Hvis skraldevognene ikke kan komme igennem, er der ingen som får fjernet skrald på stien.

Sker det  - skal I kontakte Glostrup forsyning og ikke til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen vil tage et møde med Glostrup forsyning bl.a. fordi der er stier som er særligt udfordret.

 

Venlig hilsen

Fra bestyrelsen

 

Information fra bestyrelsen
Sti-og ordensudvalg
Bestyrelsen har besluttet, at runderne påbegyndes i uge 26 ( fra den 24. juni).
Bestyrelsen vil blandt andet kigge efter ukrudt på stien, hække, træer som hælder ud over stien.
Som fokusområde i år vil stiens bredde blive målt. Der skal være 4 meter fri sti.
Glostrup forsyning har meddelt, at der desværre er mange steder, hvor der ikke er 4 meters bredde. Det kan komme til at betyde, at der ikke vil blive hentet affald, grønt affald og storskrald, hvilket flere af jer desværre allerede har oplevet.
Bestyrelsen har derfor valgt at sætte fokus på stibredde, og det kan betyde, at du kan blive bedt om at klippe din hæk betydeligt ind i bredden.
I værste fald skal hækken flyttes. Vi må håbe, at det kan løses med en kraftig klipning.

 

 


Information fra bestyrelsen vedr. kontortid 2024

 

 


Bestyrelsens kontortider 2024

 

 

søndag den 4. februar fra 10-12

søndag den 3.marts fra 10-12


onsdage i perioden 17. april - 2. oktober incl.

fra kl. 17.30 - 18.30


Søndag den 3. november fra 10-12

Søndag den 1. december fra 10-12


 


Hvis der sker ændringer, vil det fremgå af foreningens hjemmeside, Facebook og opslagstavlen på Statenegården.

 

Venlig hilsen

bestyrelsen


Formand tlf. 2123 3688

Kasserer tfl. 2910 7620


Vurdering, byggeri og grønne områder:

Næstformand tlf. 3050 0369


Bopælsadresser, klager mv.

Sekretær tlf. 2324 2491 

Ændring af lejeaftaler/Haveoverdragelser/ kontingentopkrævninger / særlige klager

 

Formand Hans Vedderkop tlf.  21 23 36 88

Kasserer Karsten Lindholm tlf. 29 10 76 20

 

Bestilling af vurderinger/byggeri/grønne områder

 

Næstformand Michael Hundborg tlf. 30500369

 

Leje af Statenegården/Parkering/klager/diverse

 

Sekretær Susanne Gram tlf. 23242491

 

 

Breve m.v. kan lægges i Postkassen.

 
Akutte skader på vandsystem eller kloak – kontakt  Jens-Jørgen Sumborg tlf: 29 66 24 65

 

Venlig hilsen

bestyrelsen 

 

 


Husk at der altid skal søges 

byggetilladelse hos Glostrup Kommune