Forside

VELKOMMEN TIL

SOMMERBYEN EJBY

Ved leje af Statenegården fra 1. januar til og med 30. april 2023.

 

På grund af de forhøjede EL priser vil der i ovenstående periode blive opkrævet et beløb udover lejen på 500 kr. til dækning af strøm.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyt om fællesforsikring


- Medlemmer som er tilmeldt den kollektive forsikring vil blive opkrævet præmien kr. 1.775 (stigning på kr. 110 ift. sidste år)

+ administrationsgebyret til Sommerbyen Ejby, sammen med opkrævningen for 2.kvartal.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Info om hvornår der indsamles tråd-, træstativer i Sommerbyen Ejby


stativer indsamles i uge 17 og 18

HUSK at fjerne de tråd-, stativer som ikke skal bortskaffes, dvs. stativer i selv ønsker at beholde.


Tilvalg til ordning

Du kan tilvælge en 240 L beholder til indsamling af pap og en rød miljøboks til farligt affald. Du kan foretage en bestilling ved at skrive en mail til os på affald@glostrupforsyning.dk. Husk at skrive adressen i mailen.


Da veje og stier er meget smalle betyder det, at du som udgangspunkt skal indrette en plads til beholderne på grunden på

2 x 2,2 meter inden for skel - men ud til vejen. Har du indrettet sådan en standplads, skal du ikke fortage dig noget ved tømning. Husk at klippe din hæk og dine træer op i 4 meters højde, så bilen kan køre ned ad vejene og tømme.

Håndtaget på alle typer af beholdere skal være tilgængelige ved afhentning.

Fælles for haveaffald og storskrald: hvis det stilles ude på stien, så bilen ikke kan komme forbi, betyder det at hele vejen ikke kan få afhentet - så det skal placeres inden for lågen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Information fra bestyrelsen vedr. kontortid 2023

 

 


Bestyrelsens kontortider 2023

 

 

Hver onsdag fra den 19. april 2023

til og med den 4. oktober 2023

fra kl. 17.30 – 18.30

 

søndag den 5. november 2023 fra kl. 10 - 12

søndag den 3. december 2023 fra kl. 10 – 12

 


 


Hvis der sker ændringer, vil det fremgå af foreningens hjemmeside, Facebook og opslagstavlen på Statenegården.

 

Venlig hilsen

bestyrelsen


Formand tlf. 2123 3688

Kasserer tfl. 2910 7620


Vurdering, byggeri og grønne områder:

Næstformand tlf. 3050 0369


Bopælsadresser, klager mv.

Sekretær tlf. 2323 2491 

Ændring af lejeaftaler/Haveoverdragelser/ kontingentopkrævninger / særlige klager

 

Formand Hans Vedderkop tlf.  21 23 36 88

Kasserer Karsten Lindholm tlf. 29 10 76 20

 

Bestilling af vurderinger/byggeri/grønne områder

 

Næstformand Michael Hundborg tlf. 30500369

 

Leje af Statenegården/Parkering/klager/diverse

 

Sekretær Susanne Gram tlf. 23242491

 

 

Breve m.v. kan lægges i Postkassen.

 
Akutte skader på vandsystem eller kloak – kontakt  Jens-Jørgen Sumborg tlf: 29 66 24 65

 

Venlig hilsen

bestyrelsen