FÆLLESARBEJDE

Hver have skal én gang på fællesarbejde om året.


Haverne (stierne) er fordelt, så 4 af fællesarbejdsdagene er om foråret.


Opslagene opsættes i ugen inden fællesarbejdet. Endvidere vil mødesteder fremgå af Ejby Posten.


Er du forhindret i at møde på den anførte dato, kan du frit vælge at komme en af de andre dage i stedet.


Find mødestederne på opslagene ved de stier, som møder pågældende dag.


På opslagene vil stå hvilke haveredskaber, der især vil være brug for den pågældende dag.


Tag gerne trillebøren med og hjælp med til, at indsamlingen af grene og ukrudt lettes ved at køre det til nogle få bunker. Der skal males sten og chikaner, tag derfor noget tøj på, der er egnet til malearbejde.


Har du/I ønsker som I mener der burde laves på fællesarbejdet, så læg en seddel med ønskerne i postkassen på Statenegården - helst et par dage inden arbejdsdagen.


Husk! Medbring den strimmel, som er øverst på bagsiden af Ejby-Posten (gerne fotokopi) eller en anden seddel med tydelig angivelse af dit navn og havenummer.


De, der ikke deltager, vil ifølge vedtægterne blive afkrævet et gebyr på kr. 500.På gensyn til fællesarbejdet

Bestyrelsen