Lokalplan

Skal du bygge nyt eller bygge om? Så skal du søge om byggetilladelse.

 

Du må ikke påbegynde byggeriet inden du har modtaget byggetilladelsen!“

 

Med vedtagelsen af den nye lokalplan, har kommunen taget byggesagsbehandlingen tilbage til kommunen. Det betyder, at du skal ansøge kommunen om byggetilladelse. I lokalplanen kan du se, hvad og hvor du må bygge. Dog skal du også læse deklarationen for at se bestemmelserne for byggeri over kloak- og vandledninger.

 

Der kommer muligvis supplerende information om de nye regler for bebyggelse og for byggesagsbehandlingen. Når det sker, vil det blive omtalt på dette sted.”


Husstørrelser.


Efter den nye lokalplan pr. 13. februar 2013, må huset maksimalt være 63 m2, dernæst må der være en overdækket terrasse på 17 m2 (skal være åben på mindst 2 sider). Så må der være et redskabsrum på 10 m2. Endelig må der være et drivhus på max. 10 m2. Se de detaljerede regler i Lokalplanen.


Notat fra Glostrup Kommune: 07.12.2015

13/14.2016-17 Center for Miljø og Teknik Et notat fra: Bygningsmyndigheden


Vedr. brugen af skydetage i kolonihaveområderne Glostrup Kommune er blevet bekendt med, at det i kolonihaveområderne er blevet populært at etablere skydetage. Disse bliver også betegnet ”baldakiner”. Med skydetage (baldakiner) menes: ”En fast tagkonstruktion som via et system (fx skinner) kan skydes hen over et åbent areal, således at dette areal efterfølgende fremstår som en overdækket terrasse eller udestue”.


Glostrup Kommune har set eksempler på, at skydetaget ved lukning efterfølgende fremstår både som overdækket terrasse og som udestue. Retningslinjer for skydetage i forhold til Lokalplan EL30. Det er Glostrup Kommunes vurdering, at sådanne skydetage (baldakiner) har karakter af fast konstruktion. Disse skal derfor medregnes i bebyggelsens omfang iht. bestemmelserne i Lokalplan EL30, kap. 6.8.


Det vil sige: at hvis skydetaget i lukket tilstand fremstår som en overdækket terrasse, så skal dette tag respektere bestemmelsen om, at der maksimalt må etableres overdækkede arealer med et tagoverdækket  areal på i alt 17 m², hvor overdækkede terrasser skal være åbne på mindst 2 sider. at hvis skydetaget i lukket tilstand fremstår som en udestue, så skal dette tag respektere  bestemmelsen om, at der på det enkelte havelod i alt må opføres 63 m bebyggelse målt i grundplan.


Glostrup Kommune vil administrere Lokalplan EL30 i henhold til ovenstående.


Per Fredholt bygningsingeniør fagkoordinator - byggesag