Forsikringer

.

Fælles kolonihavehusforsikring i Alm. Brand
- tegnet gennem Kolonihaveforbundet.


Som husejer i Sommerbyen Ejby har du mulighed for at tilmelde dig fællesforsikringen, som vi har tegnet i Alm. Brand gennem Kolonihaveforbundet.
Som nyt medlem kan du ved haveoverdragelsen tilmelde dig forsikringen fra d. 1. i den måned, hvor du overtager haven. Det aftaler du med Advokat Lunøe/Schack Petersen ved overdragelsen...... Læs mer under nedenstående dokument.POLICE ALM. BRAND

INDMELDELSES PLANKET

Serviceaftale i ALM BRAND


Skader ved kollektiv ulykke eller bygningspolicen


Alle skader kan anmeldes direkte på nedenstående mail eller telefon


Direkte telefon 5766 6260


www.almbrand.dk eller


e-mail: skade.erhverv@almbrand.dk 


 

Oplys venligst skadesnummer ved igangværende skader eller policenummer ved nye skader


 

Postadresse: Alm. Brand


Margrethe Pladsen 4


8000 Århus C


Att.: Erhvervsskade"Spørgsmål om forsikring (Ikke Skader eller anmeldelser da de skal rettes til ovenstående nummer hos Alm. Brand.) kan rettes til Foreneningens bogholder Jesper Hansen  pål: mail forsikring@sommerbyenejby.dk


Forsikringsskift/-tilmelding  senest den 25. februar hvert år, medmindre du er ny/køber, hvor det sker ifm. købet."