Huspriser

Husene vurderes af bestyrelsens vurderingsudvalg efter kolonihaveforbundets regler, og må højest sælges for vurderingsprisen.


Hertil kan dog komme et mellem køber og sælger aftalt beløb for indbo.

Der er regler for den maksimale størrelse af betalingen for indbo, se nærmere på forbundet hjemmeside for vurderingsreglerne

 

Overdragelser finder sted på foreningens vegne af

Advokatfirma  Lunøe / Schack Petersen.


Når en have er vurderet kan sælgere rette henvendelse om det videre forløb til advokatfirmaet i deres åbningstiderDer føres ingen venteliste i foreningen.

Sælger kan frit finde en køber. Foreningen har en ”Interesseliste”, som sælgere, der ikke selv har en køber, kan få udleveret, se nærmere på menupunkt ”Interesseliste

 

El, kloak, vand, varme.

Der er fuldt kloakeret.


Der er strøm og vand ført frem til alle huse, vandledningerene er lagt i frostfri dybde, så der er vand hele året

(men der skal lukkes af/tappes af i husene om vinteren for at undgå frostsprængninger!)

Der er installeret vandmåler i alle huse, således at der afregnes individuelt alt efter forbrug.


Der må ikke anvendes pejs eller brændeovn.

 

Renovation


Ved sæsonens start offentliggør Glostrup Kommune en plan for afhentning af affald.


Der afhentes kun affald i sæsonen (1. april til 31 oktober).


Dagrenovation afhentes hver uge.


Haveaffald afhentes ca. 7 gange i sæsonen.


Storskrald afhentes ca. 7 gange i sæsonen

.

Bygningsaffald afhentes ikke - det må man selv bortskaffe, ved at aflevere det på den nærliggende genbrugsstation.

 

Husstørrelser


Se menupunkt lokalplan.

 

Byggesagsbehandling - foretages af Glostrup Kommune.


Sommerbyen ligger på lejet grund (udlejet af staten via Kolonihaveforbundet)


Sommerbyen har lovgivningsmæssigt status som ”varig kolonihaveforening”.