Praktisk Info

Praktisk info for Sommerbyen Ejby

 

 

Henvendelse til bestyrelsen bedes primært ske i kontortiden,

eller sendes skriftligt til: Sommerbyen Ejby, Statenegården, Dührings Plads 1, 2600 GlostrupBestyrelsens kontor tider i 2022 – med forbehold grundet Covid


April til oktober 2022 Hver onsdag fra 17:30 til 18:30.


Vi starter 7. april og slutter 6. oktober 2021. Undtagelsen er 4. august 2021, hvor der er lukket pga. pensionistfesten.

November – december 2021 Søndag den 7. november og søndag den 5. december fra kl 10:00 til 12:00 er der almindelig kontortid.


Telefoniske henvendelser - kun i akutte tilfælde - kan ske efter følgende liste:

 

Aftale om overdragelse/salg af have, kontakt

Advokatfirmaet Lunøe / Schack Petersen, på tlf. 70 20 80 31, mandag til torsdag kl. 9.00 – 16.30 og fredag kl. 9.00 – 15.30, eller pr. mail: info@boligadvokater.dk. – Advokatfirmaets adresse er: Ny Adelgade 5, 1., 1104 København K.

 

Aftale om vurdering af have, eller ønske om åbning af sti - kontakt næstformand Michael Hundborg, tlf. 30 50 03 69.

 


Akutte skader på vandsystem eller kloak – kontakt  Jens  Jørgen Sumborg på tlf. 29 66 24 65 eller send e-mail til vandogkloak@sommerbyenejby.dk

 


Bestilling af P-pladser kan ske hos Bestyrelsesmedlemmer Pernille Jensen og Tina Moreton på e-mail parkering@sommerbyenejby.dk eller tlf. 53 64 58 00

 

Fælles kollektiv forsikring Foreningens bogholder Jesper Hansen. mail. forsikring@sommerbyenejby.dk "Kun henvendelser vedr. spørgsmål til forsikringen.

Skader og anmeldelser skal ske direkte til Alm. Brand. se linket forsikringer."

 

Øvrige akutte henvendelser: Formand Hans Vedderkop, tlf. 21 23 36 88.OBS!

Alle henvendelser, som ønskes behandlet af bestyrelsen, skal være skriftlige og underskrevet af klager/klagerne, ellers vil de ikke blive behandlet.

 

Renovation

Der afhentes kun affald i perioden 1. april – 31. oktober. Afhentningsplan for din adresse – se Glostrup Forsynings hjemmesider.

 

Statenegården

Leje af Statenegården kan tidligst ske 1 år før den dato, hvor der er ønske om at leje Statenegården. Lejeanmodning kan ske ved henvendelse til sekretær Susanne Gram på tlf. 23 24 24 91, mandag fra kl. 17.00-18.00 og onsdag fra kl. 16.00-17.00, eller i kontortiden hver onsdag fra kl. 17.30-18.30, eller ved brev (lagt i eller sendt til Sommerbyens officielle adresse/brevkasse på Statenegården) med dags dato, navn, havelodsnummer, sti adresse, telefonnummer og evt. mailadresse, samt ønsket lejedato. Statenegården kan lejes til selskaber. (Plads til max. 50 personer inkl. køkkenpersonale).

Prisen er 1500 kr. + rengøring + et depositum på kr. 2.000. Genudlejning dagen efter kan ikke finde sted.

 

 

Vandmålere

Vandmålere og vandmåleraflæsning, samt administration af foreningens vandmålere, kontakt bestyrelsesmedlem Jens-Jørgen Sumborg, tlf. 24 48 06 52.Særlige spørgsmål og henvendelser – kontakt formand Hans Vedderkop, eller sekretær Susanne Gram. Gerne ved at lægge en seddel i postkassen på Statenegården med en beskrivelse af problem, navn og haveadresse, have nr. og tlf.nr.En knækket arm på vandmåleren kan omgås ved at anvende en rørtang/vandpumpetang eller lignende indtil den bliver repareret. Reparationer kan ikke påregnes at blive udført hurtigt efter anmeldelsen, da der samles sager sammen til en VVS-udførelse i én omgang."

 

 

 

Marketenderi/Supermarked

Åbent hver dag i sæsonen.

 

Sporten

Sportsklubben har diverse aktiviteter: Cykelløb, Petanque, Dart, Loppemarked, Minigolf mv.Hyggeklubben

Arrangerer udflugter, spil, gartnerbesøg/beskæringsdemonstrationer og meget andet.

 

Søens Folk

Arrangerer aktiviteter nær søen. Holder til bag teltet.

 

Teltet

Anvendes til fællesarrangementer: Bankospil, Skt. Hans fest, Pensionistfest mv.

 

Medlemsblad

Ejby-Posten udsendes 4 gange årligt.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i marts/april.

 

Transport til og fra Sommerbyen

Bus 142. Se rutebeskrivelsen her: MOVIA

 

Parkering i foreningen

Medlemmer kan købe en egen parkeringsplads. Gæster henvises til at parkere på de markerede, fælles parkeringspladser. 

 

Fællesarbejde

2 timer pr. have pr. år. Udeblivelse koster kr. 500,-

 

Husstørrelser

Efter den nye lokalplan pr. 13. februar 2013, må huset maksimalt være 63 m2, dernæst må der være en overdækket terrasse på 17 m2. (skal være åben på mindst 2 sider). Så må der være et redskabsrum på 10 m2. Vær her opmærksom på at det ikke må stå i umiddelbar nærhed af hovedhus.

Se de detaljerede regler i Lokalplanen.

Endelig må der være et drivhus på max. 10 m2. 

 

Husk at der kun må køres max 15 km på grusstierne, og 30 km på asfalterede veje.

 Marketenderi/Supermarked.

Åbent hver dag i sæsonen.


Sporten.

Sportsklubben har diverse aktiviteter: Cykelløb, Petanque, Dart, Loppemarked, Minigolf mv.


Hyggeklubben.

Arrangerer udflugter, spil, gartnerbesøg/ beskærings demonstrationer og meget andet.

 

Søens Folk.

Arrangerer aktiviteter omkring søen.

 

Teltet.

Anvendes til fællesarrangementer: Bankospil, Skt. Hans fest, Pensionistfest mv.

 

Medlemsblad.

EJBY-POSTEN udsendes 4 gange årligt.


Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes i marts / april

 

Transport til og fra Sommerbyen.

Bus 142. Se rutebeskrivelsen her: MOVIA

 

Parkering i foreningen.

Medlemmer kan købe en egen parkeringsplads. Gæster henvises til at parkere på de markerede, fælles parkeringspladser. 

 

Fællesarbejde.

2 timer pr. have pr. år. Udeblivelse koster kr. 500,-

 

Husstørrelser.

Efter den nye lokalplan pr. 13. februar 2013, må huset maksimalt være 63 m2, dernæst må der være en overdækket terrasse på 17 m2. (skal være åben på mindst 2 sider). Så må der være et redskabsrum på 10 m2. Endelig må der være et drivhus på max. 10 m2. Se de detaljerede regler i Lokalplanen.

 

 

Husk at der kun må køres max 15 kmt på grusstierne, og 30 kmt på asfalterede veje.