Gebyrer

Gebyroversigt i kr.

Indmeldelsesgebyr

For sent betalt haveleje

Administrationsgebyr

Udeblivelse for fællesarbejde

Gebyr for hegnssyn

Frostsprængning af vandledning

Vurdering

Forgæves besøg ved vurdering

Besigtigelse

Forgæves besøg ved besigtigelse

Folkeregisterattest

Opfølgning på byggesag

P-boks

Trailer P-plads for 5 års periode

Optagelse på interesselisten – sat i bero

Dagsgebyr for stiåbning om vinteren

Lejegebyr for nøgle

Depositum for nøgle og leje

Timeløn for havemand

Ulovlig vinterkørsel

 1000,00

   300,00

   100,00

   500,00

   800,00                               500,00                          1.800,00                               800,00

   500,00

   250,00

   100,00                               500,00                            1.500,00                               500,00

     50,00                               200,00

1.000,00

3.000,00

   375,00

4.000,00