Huspriser

Husene vurderes af bestyrelsens vurderingsudvalg og må højest sælges for vurderingsprisen.

Hertil kan dog komme et mellem køber og sælger aftalt beløb for indbo.


Overdragelser finder sted på foreningens vegne af Kolonihaveforbundet.

Når en have er vurderet, retter sælger henvendelse til kolonihaveforbumdet i deres åbningstid.


Der er ingen venteliste i foreningen.

Sælger kan frit finde en køber. Medlemmer kan dog få familie og bekendte opført på en interesseliste, som udleveres til sælgere.

 

El, kloak, vand, varme.

Der er fuldt kloakeret.


Der er strøm og vand ført frem til alle huse, vandledningeme er lagt i frostfri dybde, så der er vand hele året

(men der skal lukkes af/tappes af i husene om vinteren for at undgå frostsprængninger!)

Der er installeret vandmåler i alle huse, således at der afregnes individuelt alt efter forbrug.


Der må ikke anvendes pejs eller brændeovn.

 

Renovation


Ved sæsonens start uddeler Glostrup Kommune en plan for afhentning af affald.


Der afhentes kun affald i sæsonen (1. april til 31 oktober).


Husholdningsaffald afhentes hver uge.


Haveaffald afhentes ca. 7 gange i sæsonen.


Storskrald afhentes ca. 7 gange i sæsonen

.

Bygningsaffald afhentes ikke - det må man selv bortskaffe, f.eks. ved at aflevere det på den nærliggende genbrugsstation.

 

Husstørrelser


Se menupunkt lokalplan.

 

Byggesagsbehandling - foretages af Glostrup Kommune.


Sommerbyen ligger på lejet grund (udlejet af staten via Kolonihaveforbundet)


Sommerbyen har lovgivningsmæssigt status som ”varig kolonihaveforening”.