Søens folk

Søens Folk

 

formål er at fremme foreningslivet i Sommerbyen Ejby gennem arrangementer og/eller økonomisk støtte til aktiviteter og anlæg til gavn for foreningslivet – især med sigte på at udvikle foreningslivet omkring søen.

 

"Søens Folk er en non-profit social forening i Sommerbyen, der arrangerer forskellige events til glæde for beboerne i Sommerbyen samt de omliggende foreninger. Indtægter fra eet arrangement er med til at brødføde det næste arrangement osv.

 

Formand er Stefan Prokesch. Støtteforeningens konto er 2314 0743118189 - kontingentindbetalinger skal være forsynet med havenummer."

 

 

Indmeldelsesgebyr 200 kr.

 

Årlig gebyr minimum Kr. 50,-

 

I kan tilgå søens folks egen Webside på nedenstående link.

 

www.søens-folk.dk

DONATION

 

Hvis du ønsker at støtte Søens Folk økonomisk - også uden at du nødvendigvis ønsker at være medlem - kan du indbetale en donation til Søens Folk.

 

Donationen kan indbetales på Støtteforeningens konto

2314 0743118189

 

Husk at skrive donation.

 

Alle beløb er velkomne og går til Søens folks aktiviteter.