Praktisk Info

Praktisk info for Sommerbyen Ejby

 

Henvendelse til bestyrelsen bedes primært ske i kontortiden, onsdage i perioden primo april til medio oktober, kl. 17.30 – 18.30, samt første søndag i november, december, februar og marts.

Eller sendes skriftligt til: Sommerbyen Ejby Statenegården Dührings Plads 1. 2600 Glostrup


Bestyrelsens kontortider  i 2019


Søndag den 3. marts 2019 fra kl. 10.00 – 12.00

Hver onsdag starter fra den 10. april kl. 17.30 – 18.30

En enkelt undtagelse: i stedet for onsdag den 7. august er der kontortid den 8. august fra kl. 17.30 – 18.30


Sidste kontortid på en onsdag er den 9. oktober fra kl. 17.30 – 18.30

Herefter søndag den 3. november fra kl. 10.00 -12.00 og

søndag den 1. december fra kl. 10.00 – 12.00


 

Telefoniske henvendelser - kun i akutte tilfælde - kan ske efter følgende liste:

 

Aftale om overdragelse/salg af have, kontakt Kolonihaveforbundet på tlf. 38 28 87 50, mandag til torsdag mellem kl. 10.00 og 15.00, eller fredag mellem kl. 10.00 og 13.00

 

Aftale om vurdering af have, eller ønske om åbning af sti i - kontakt Næstformand Michael Hundborg, tlf. 30 50 03 69.

 

Akutte skader på vandsystem eller kloak bestyrelsesmedlem Hans-Jørgen Jensen, tlf. 29 66 24 65.

 

P-pladser Bestyrelsesmedlem Klaus Storbank, tlf. 53 64 58 00.

 

Fælles kollektiv forsikring Foreneningens bogholder Jesper Hansen. mail. forsikring@sommerbyenejby.dk "Kun henvendelser vedr. spørgsmål til forsikringen. Skader og anmeldelser skal ske direkte til Alm. Brand. se linket forsikringer."

 

Øvrige akutte henvendelser Formand. Hans Vedderkop, tlf. 21 23 36 88.


OBS!

Alle henvendelser, som ønskes behandlet af bestyrelsen, skal være skriftlige og underskrevet af klager/klagerne, ellers vil de ikke blive behandlet.

 

Renovation.

Der afhentes kun affald i perioden 1. april - 31 oktober. Afhentningsplan for din adresse – se Glostrup Forsynings hjemmesider.

 

Statenegården.

Kontor for foreningen.

Statengården kan lejes til selskaber. (Plads til max. 50 personer inkl køkkenpersonale).

Prisen er 1500 kr. + rengøring + et depositum på kr. 3.000. Genudlejning dagen efter kan ikke finde sted.

Aftale om leje af Statenegården Kontakt Sekretær Susanne Gram på Statenegården i foreningens kontor tid, eller pr post eller telefon 2324 2491 Mandag ml. kl. 17.00-18.00 eller onsdag ml. kl. 16.00-17.00.

 

Vandmålere.

Vandmålere og vandmåleraflæsning, samt administration af foreningens vandmålere, kontakt bestyrelsesmedlem Jens-Jørgen Sumborg, tlf. 2448 0652.


Særlige spørgsmål og henvendelser – kontakt formand Hans Vedderkop, eller sekretær Jens Krumholt. Gerne ved at lægge en seddel i postkassen på Statenegården med en beskrivelse af problem, navn og haveadresse, have nr. og tlf.nr.


En knækket arm på vandmåleren kan omgås ved at anvende en rørtang/vandpumpetang eller lignende indtil den bliver repareret. Reparationer kan ikke påregnes at blive udført hurtigt efter anmeldelsen, da der samles sager sammen til en VVS-udførelse i én omgang."


 
Marketenderi/Supermarked.

Åbent hver dag i sæsonen.


Sporten.

Sportsklubben har diverse aktiviteter: Cykelløb, Petanque, Dart, Loppemarked, Minigolf mv.


Hyggeklubben.

Arrangerer udflugter, spil, gartnerbesøg/ beskærings demonstrationer og meget andet.

 

Søens Folk.

Arrangerer aktiviteter omkring søen.

 

Teltet.

Anvendes til fællesarrangementer: Bankospil, Skt. Hans fest, Pensionistfest mv.

 

Medlemsblad.

EJBY-POSTEN udsendes 4 gange årligt.


Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes i marts / april

 

Transport til og fra Sommerbyen.

Bus 142. Se rutebeskrivelsen her: MOVIA

 

Parkering i foreningen.

Medlemmer kan købe en egen parkeringsplads. Gæster henvises til at parkere på de markerede, fælles parkeringspladser. 

 

Bestilling af P plads.

Kan ske hos bestyrelsesmedlem Klaus Storbank tlf. 5354 5800.

Eller Margit Krumholt på tlf. 2371 2486

 

Fællesarbejde.

2 timer pr. have pr. år. Udeblivelse koster kr. 500,-

 

Husstørrelser.

Efter den nye lokalplan pr. 13. februar 2013, må huset maksimalt være 63 m2, dernæst må der være en overdækket terrasse på 17 m2. (skal være åben på mindst 2 sider). Så må der være et redskabsrum på 10 m2. Endelig må der være et drivhus på max. 10 m2. Se de detaljerede regler i Lokalplanen.

 

 

Husk at der kun må køres max 15 kmt på grusstierne, og 30 kmt på asfalterede veje.