Praktisk Info

Praktisk info for Sommerbyen Ejby

Henvendelse til bestyrelsen bedes primært ske i kontortiden, onsdage i perioden primo april til medio oktober, kl. 17.30 – 18.30, samt første søndag i november, december, februar og marts.

Eller sendes skriftligt til: Sommerbyen Ejby Statenegården Dührings Plads 1. 2600 Glostrup

Telefoniske henvendelser - kun i akutte tilfælde - kan ske efter følgende liste:

Aftale om overdragelse/salg af have, kontakt Kolonihaveforbundet på tlf. 38 28 87 50, mandag til torsdag mellem kl. 10.00 og 15.00, eller fredag mellem kl. 10.00 og 13.00

Aftale om vurdering af have, eller ønske om åbning af sti i - kontakt Næstformand Michael Hundborg, tlf. 30 50 03 69.

Akutte skader på vandsystem eller kloak bestyrelsesmedlem Hans-Jørgen Jensen, tlf. 29 66 24 65.

P-pladser Bestyrelsesmedlem Klaus Storbank, tlf. 53 64 58 00.

Fælles kollektiv forsikring Foreneningens bogholder Jesper Hansen. mail. forsikring@sommerbyenejby.dk "Kun henvendelser vedr. spørgsmål til forsikringen. Skader og anmeldelser skal ske direkte til Alm. Brand. se linket forsikringer."

Øvrige akutte henvendelser Formand. Hans Vedderkop, tlf. 21 23 36 88.

Sekretær Jens Krumholt, tlf. 21 42 99 70.

OBS!

Alle henvendelser, som ønskes behandlet af bestyrelsen, skal være skriftlige og underskrevet af klager/klagerne, ellers vil de ikke blive behandlet.

Renovation.

Der afhentes kun affald i perioden 1. april - 31 oktober. Afhentningsplan for din adresse – se Glostrup Forsynings hjemmesider.

Statenegården.

Kontor for foreningen.

Statengården kan lejes til selskaber. (Plads til max. 50 personer inkl køkkenpersonale).

Prisen er 1000 kr. + rengøring + et depositum på kr. 3.000. Genudlejning dagen efter kan ikke finde sted.

Aftale om leje af Statenegården Kontakt kasserer Kim Høøck Sørensen på Statenegården i foreningens kontor tid

Vandmålere.

Vandmålere og vandmåleraflæsning, samt administration af foreningens vandmålere, kontakt bestyrelsesmedlem Jens-Jørgen Sumborg, tlf. 2448 0652.

 

Særlige spørgsmål og henvendelser – kontakt formand Hans Vedderkop, eller sekretær Jens Krumholt. Gerne ved at lægge en seddel i postkassen på Statenegården med en beskrivelse af problem, navn og haveadresse, have nr. og tlf.nr.

 

En knækket arm på vandmåleren kan omgås ved at anvende en rørtang/vandpumpetang eller lignende indtil den bliver repareret. Reparationer kan ikke påregnes at blive udført hurtigt efter anmeldelsen, da der samles sager sammen til en VVS-udførelse i én omgang."

 

 

 

 

Marketenderi/Supermarked.

Åbent hver dag i sæsonen.

 

Sporten.

Sportsklubben har diverse aktiviteter: fodbold, håndbold, gymnastik, "Ejby-løb", cykelløb, veteranstævne. mv.

Hyggeklubben.

Arrangerer udflugter, spil, gartnerbesøg/ beskærings demonstrationer og meget andet.

Søens Folk.

Arrangerer aktiviteter omkring søen.

Teltet.

Anvendes til fællesarrangementer: Bankospil, Skt. Hans fest, Pensionistfest mv.

Medlemsblad.

EJBY-POSTEN udsendes 4 gange årligt.

 

Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes i marts / april

Transport til og fra Sommerbyen.

Bus 142. Se rutebeskrivelsen her: MOVIA

Parkering i foreningen.

Medlemmer kan købe en egen parkeringsplads. Gæster henvises til at parkere på de markerede, fælles parkeringspladser.

Bestilling af P plads.

Kan ske hos bestyrelsesmedlem Klaus Storbank tlf. 5354 5800.

Eller Margit Krumholt på tlf. 2371 2486

Fællesarbejde.

2 timer pr. have pr. år. Udeblivelse koster kr. 500,-

Husstørrelser.

Efter den nye lokalplan pr. 13. februar 2013, må huset maksimalt være 63 m2, dernæst må der være en overdækket terrasse på 17 m2. (skal være åben på mindst 2 sider). Så må der være et redskabsrum på 10 m2. Endelig må der være et drivhus på max. 10 m2. Se de detaljerede regler i Lokalplanen.

Husk at der kun må køres max 15 kmt på grusstierne, og 30 kmt på asfalterede veje.