FÆLLESARBEJDE

Hver have skal én gang på fællesarbejde om året.

 

Haverne (stierne) er fordelt, så 4 af fællesarbejdsdagene er om foråret, og 4 igen om eftersommeren. Nedenfor kan du se, hvornår du skal møde – og mødestederne vil fremgår af opslag på stiskiltene ved stienderne.

 

Opslagene opsættes i ugen inden fællesarbejdet.

 

Er du forhindret i at møde på den anførte dato, kan du frit vælge at komme en af de andre dage i stedet.

 

Find mødestederne på opslagene ved de stier, som møder pågældende dag.

 

Fællesarbejdet starter kl. 9.00 og slutter kl. 11.00

Lørdag d. 25. maj møder følgende stier: Orkidestien, Verbenastien, Stokrosestien, Irisstien, Følfodstien, Spurvestien, Bellisstien og Christian Greens Allé. Søndag d. 26. maj møder følgende stier: Mejsestien, Erantisstien, Azaleastien, Akelejestien, Gyldenrisstien og Lilliestien. Lørdag d. 1.juni møder følgende stier: Resedastien, Kløverstien, Jasminstien, Krokusstien, Nellikestien, Primulastien og Pæonstien. Søndag d. 2. juni møder følgende stier: Lærkestien, Fasanstien, Dührings Allé, Jønssons Alle, Falkestien, Påfuglestien og Drosselstien. Lørdag d. 27. juli møder følgende stier: Tulipanstien, Hyacintstien, Konvalstien, Stærestien, Gyvelstien, Bregnestien og Borgmester Sortsøs Allé. Søndag d. 28. juli møder følgende stier: Åkandestien, Skovmærkestien, Gardeniastien, Margeritstien og Levkøjstien. Lørdag d. 3. aug. møder følgende stier: Høgestien, Vibestien, Solsortestien, Rypestien, Bogfinkestien og Julerosestien.

Søndag d. 4. aug. møder følgende stier: Jørgen Berthelsens Alle, Astersstien, Alperosestien, Lavendelstien, Begoniestien, Druestien og Borgmester Munks Allé.

 

På opslagene vil stå hvilke haveredskaber, der især vil være brug for den pågældende dag.

 

Tag gerne trillebøren med og hjælp med til, at indsamlingen af grene og ukrudt lettes ved at køre det til nogle få bunker. Der skal males sten og chikaner, tag derfor noget tøj på, der er egnet til malearbejde.

 

Har du/I ønsker som I mener der burde laves på fællesarbejdet, så læg en seddel med ønskerne i postkassen på Statenegården - helst et par dage inden arbejdsdagen.

 

Husk! Medbring den strimmel, som er øverst på bagsiden af Ejby-Posten (gerne fotokopi) eller en anden seddel med tydelig angivelse af dit navn og havenummer.

 

De, der ikke deltager, vil ifølge vedtægterne blive afkrævet et gebyr på kr. 500.

 

Af pladshensyn har vi i år droppet at tage kortet over Sommerbyen med i Ejbyposten - det vil i år blive omdelt til haverne inden fællesarbejdets start.

 

På gensyn til fællesarbejdet

Bestyrelsen