Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Susanne Gjøl

Telefon sommer og vinter:

3139 3849

Bestyrelsesmedlem  Nikolaj Sejergaard

Telefon sommer og vinter:


Bestyrelsesmedlem Klaus Storbank

Telefon 5364 5800

Bestyrelsesmedlem Harly Gøtterup

Telefon


Bestyrelsesmedlem

Hans Jørgen-Jensen

Telefon sommer og vinter:

 2966 2465


Formand

Hans Vedderkop

Telefon sommer og vinter 2123 3688
Bestyrelsen består af 11 medlemmer.


Formand - Næstformand - Kasserer - sekretær - 7 bestyrelsesmedlemer.


  (Læs mere under PRAKTISK INFO)


Sekretær

Jens Krumholt

Telefon sommer og vinter:

2142 9970


Kasserer

Kim Høøck Sørensen

Telefon sommer og vinter:

2910 7620


Bestyrelsesmedlem

Per Svindt

Telefon sommer: 4345 4427 -

Mobil hele året: 2027 2071


Næstformand

Michael Hundborg

Telefon sommer og vinter: 

3050 0369