Gebyrer


Gebyroversigt i kr:


Indmeldelsesgebyr                       

For sent betalt haveleje                   

Administrationsgebyr                       

Udeblivelse fra fællesarbejde             

Gebyr for hegnssyn                           

Frostsprængning af vandledning         

Vurdering                                       

Forgæves besøg ved vurdering         

Besigtigelse                                       

Forgæves besøg ved besigtigelse     

Folkeregisterattest                           

Opfølgning på byggesag                   

P-boks                                           

Optagelse på interesselisten             

Timeløn for havemand                     1.000,-

    300,-

    100,-

    500,-

    800,-

    500,-

1.500,-

    800,-

    500,-

    250,-

    100,-

     500,-

1.500,-

     50,-

    375,-