Gebyrer

 

Gebyroversigt i kr:

 

Indmeldelsesgebyr

For sent betalt haveleje

Administrationsgebyr

Udeblivelse fra fællesarbejde

Gebyr for hegnssyn

Frostsprængning af vandledning

Vurdering

Forgæves besøg ved vurdering

Besigtigelse

Forgæves besøg ved besigtigelse

Folkeregisterattest

Opfølgning på byggesag

P-boks

Optagelse på interesselisten

Timeløn for havemand

 

 

1.000,-

300,-

100,-

500,-

800,-

500,-

1.500,-

800,-

500,-

250,-

100,-

500,-

1.500,-

50,-

375,-