Fællesarbejde

På opslagene vil der stå hvilke haveredskaber, der især vil være brug for pågældende dag.

Tag gerne trillebøren med og hjælp med til, at indsamlingen af grene og ukrudt lettes ved at køre det til nogle få bunker.

 

Har du/I ønsker som I mener der burde laves på fællesarbejdet, kan du aflevere et

brev på gården, med ønsket, eller sende en mail til det grønne udvalg på mail.

grontudvalg@gmail.com.

 

Husk! Medbring den strimmel, som er øverst på bagsiden af Ejby-Posten (gerne fotokopi) eller en anden seddel med tydelig angivelse af dit navn og havenummer.

 

De, der ikke deltager, vil ifølge vedtægterne blive afkrævet et gebyr, som i 2013

var fastsat til kr. 500.