Affaldspladser

Sådan skal du anlægge din nye plads til affaldscontainere

 

Som nævnt i Ejbyposten- samt i invitationerne til 2 informationsmøder i 2015, skal alle haveejere i Sommerbyen Ejby fra sæsonstart i 2017 sortere alt affald i papir, plast, glas og metal i 2 containere, som er rumopdelt i 2 rum, samt almindelig dagrenovation i det hidtidige stativ.

 

Hertil kommer haveaffald og storskrald, som skal fremlægges og vil blive afhentet som hidtil – det vil sige på affaldspladsen og altså ikke lagt ud på stien, som nogen desværre har praktiseret hidtil!

 

I alle haver skal der derfor inden udgangen af havesæson 2016 etableres en affaldsplads til de nye containere og stativet til dagrenovation, så alt er klar til sæsonstart i 2017.

 

På grundlag af den debat, der opstod på det første informationsmøde, ændrede kommunen til det andet møde reglerne for, hvordan haveejerne skulle indrette pladser til de 2 sorteringscontainere og affaldsstativet til dagrenovation. Kommunens holdningsændring synes ikke mindst foranlediget af, at man i anden omgang vægtede lokalplanens regler om stiernes grønne udseende højere end hensynet til den maksimalt effektive affaldsafhentning, som vel var hovedhensynet i kommunens første udmelding.

 

Som det fremgik af informationsmøderne, var meningen blandt medlemmerne delte om begge kommunens udspil. Det var jo imidlertid ikke sådan, at det fra kommunens side var noget, vi ”kunne stemme om”. Men uanset om man synes bedst om den nu fastlagte model, eller ville have foretrukket den først fremlagte model, så synes vi fra bestyrelsen side, at det var positivt, at kommunen stillede op til informationsmøderne, og også der redegjorde for, hvorfor de havde skiftet holdning.

 

Nedenfor kan du se mulighederne for, hvordan en affaldsplads skal etableres:

- der skal inden for skel i hver have etableres et areal på 2 x 2,2 m med fast underlag (fliser),

- den faste belægning skal ligge i niveau med grusstien,

- hvis eksisterende havegang udnyttes som del af arealet til affaldscontainere, skal eksisterende låge fjernes/flyttes,

- du kan nøjes med et hul i hækken på 80 cm (normalt svarende til den tidligere lågebredde) ind til affaldsarealet.

 

Kommunen leverer de 2 sorteringscontainere på hver 240 l inden sæsonafslutning i 2016.

 

Hvis du ikke selv vil udføre anlæg af din plads, kan du i en kontortid afhente diverse tilbud, som bestyrelsen søger at indhente fra diverse firmaer.

Der vil være et lille antal haver, hvor der skal findes specielle løsninger på grund af havernes særlige forhold eller placering – det gælder haver, der ligger ud mod asfalt-alléerne og nogle haver på Krokusstien. Glostrup Forsyning og Sommerbyens bestyrelse vil kontakte de pågældende haveejere.

 

 

 

220 cm

200 cm

Havelåge

En anden placeringsmulighed for havelåge

 

"Klager over manglende/dårlig afhentning af dagrenovation, haveaffald, storskrald etc. skal ske til Glostrup Forsyning på tlf. 4320 8020 eller på Affaldsportalen for Glostrup."

 

(i EjbyPosten nr. 3, 2016 angives desværre fejlagtigt, at henvendelser skal ske til RenoNorden og deres tlf.nr.).

 

Hvem der i Sommerbyen har ansvaret for renovationen/samarbejdet med kommunen er endnu ikke kommet på bestyrelsens udvalgsliste - der er nok ikke nogen der kæmper om jobbet ;-)

(I mange haver vil en eksisterende, flisebelagt havegang kunne genbruges og skal ”blot” udvides til de krævede mål

for arealet – og eksisterende låge skal fjernes/flyttes)

HÆK

GRUSSTI