Hus køb & salg

KOLONIHAVE HUS


KØB & SALG

Sommerbyen Ejby er med i Kolonihaveforbundet af Danmark og underlagt de af Kolonihaveforbundets fastsatte vurderingsregler.


Det betyder i praksis, at du ved salg af din kolonihave skal have besøg af et vurderingshold, som vil besigtige din kolonihave.


Når du får vurderet modtager du samtidig en beskrivelse af den videre salgsprocedure, som fra 1.1.2016 foregår via Kolonihaveforbundet.


Når du står over for at skulle købe hus i Sommerbyen Ejby, vil dette ske via Kolonihaveforbundet, se www.kolonihave.dk . I forbindelse med et køb er der en række dokumenter vedrørende dels Sommerbyen Ejby, dels selve købsprocessen, som du bør sætte dig ind i. Disse dokumenter har Kolonihaveforbundet samlet på linket http://kolonihave.dk/index.php/?option=com_content&view=article&id=834


Det er derfor vigtigt, for at du skal få en retfærdig behandling, at du selv sørger for at informere om eventuelle forbedringer og mangler.

Det er en rigtig god idé at gemme kvitteringer for materialer og udført arbejde. Dog skal du være opmærksom på, at visse ting bliver betegnet som almindelig vedligeholdelse, og derfor ikke udløser en forbedringsværdi. Alt det, er vores vurderingsfolk uddannet til at vurdere.

 

Køb af kolonihave


Går du rundt og drømmer om at få fingrene i en af vores attraktive kolonihaver, kan du blive skrevet på vores interesseliste.

Vi har nemlig ikke en venteliste her i Sommerbyen, men derimod en liste, hvor interesserede kan blive skrevet op - og hvis et medlem ønsker at sælge kan de få udleveret interesselisten, såfremt de ikke selv har en køber på hånden.


Ny procedure for overdragelse af haver i Sommerbyen Ejby


Bestyrelsen har besluttet af processen med overdragelser af haver, fra den 4. januar 2016, outsources til Kolonihaveforbundet.


Beslutningen er truffet bl.a. på baggrund af, at Kolonihaveforbundet på Kongressen i september 2015, har besluttet, at foretage væsentlige ændringer:


-af den hidtidige standardlejekontrakt med tilhørende standardlejevilkår, som regulerer forholdet mellem foreningen og medlemmet. Ændringer som betyder, at der fremover er en række yderligere forhold og regler, i forhold til i dag, som en køber skal sætte sig ind i og forholde sig til i forbindelse med, at man underskriver en lejekontrakt på en kolonihave,


-af den hidtidige have-overdragelses-aftale og procedure, som efterhånden kræver en større juridisk indsigt end den, man kan forvente og forlange, at bestyrelsesmedlemmer besidder.


Gennem de seneste år er haveoverdragelser af en kolonihave løbende blevet mere og mere komplicerede, så et salg af en have er ved at være en ligeså kompliceret sag, som salg af et parcelhus eller en ejerlejlighed.


Tinglysningsforhold, fortrydelsesret for køber, pengehåndtering i forhold til hvidvaskningsloven, sælgers ansvar for skjulte mangler osv. osv., har vanskeliggjort overdragelser for såvel sælger som for bestyrelsen.

 

Vi har i Sommerbyen set sælgere, som har opgivet selv at finde ud af papirerne og derfor har engageret en ejendomsmægler til at ordne salget for sig – og har brugt mange tusinde kroner på mæglerhonorar. Og for bestyrelsen har overdragelserne taget mere og mere tid, og vi har i stigende grad været bekymrede for, at vi skulle komme til at begå fejl eller forglemmelser, som i sidste ende kunne komme til at koste sælger, køber eller foreningen penge, samt være til besvær for sælger eller køber. Vi har derfor længe haft kraftige overvejelser om, at involvere foreningens advokat langt stærkere i vore overdragelsessager.


Kolonihaveforbundet har imidlertid i forbindelse med de seneste ændringer af regler og procedurer erkendt et behov for at aflaste deres medlemsforeninger på netop området haveoverdragelser. Forbundet har derfor søgt nogle foreninger, som ville være interesserede i at forbundet overtog en stor del af deres arbejde med haveoverdragelser.

Vi har på den baggrund, sammen med et par andre foreninger i vores lokale Kreds, besluttet fra den 4. januar 2016, at tilmelde os en pilottest af en sådan ordning, hvor forbundets jurister forestår overdragelserne til en overkommelig pris for sælger. Forhåbentlig vil ordningen inden for få år blive et tilbud til alle haveforeninger.


Vores beslutning betyder fremover - for dig - som ønsker at sælge din have, at:


-Du, helt som sædvanligt - i foreningens kontortid - skal bestille en vurdering af din have hos foreningens næstformand Hans-Jørgen Jensen.


-Du, når du har fået din vurdering tilsendt/udleveret, og du har fundet din køber til haven, kontakter Kolonihaveforbundet, og ikke som i dag bestyrelsen ved foreningens kasserer.


-Du kontakter Kolonihaveforbundet i deres kontortid, mandag til torsdag kl. 8.30 - 15.00, og fredag kl. 8.30 – 13.00, på tlf. 38 28 87 50, eller du sender en mail til: salg@kolonihave.dk ,  for at aftale praktik m.m. for, hvordan Kolonihaveforbundet og du, bedst muligt kan få gennemført din have-overdragelse.


Det, som du og forbundet skal have styr på, er blandt andet:


-* Hvordan og hvornår I, i fællesskab, kan få udarbejdet den skriftlige overdragelsesaftale?


-* Hvornår du og køber kan underskrive aftalen? og Kolonihaveforbundet på Sommerbyen Ejbys vegne, kan udstede den ny lejeaftale til køber,


-* Hvordan, hvornår og på hvilke vilkår købesummen skal betales af køber?


-* Om der er vandmåler-lån i din have, som skal trækkes fra købesummen, fordi lånet i givet fald, skal overtages af køber?


-* Om du er tilmeldt foreningens kollektive forsikringsaftale, som skal overtages af køber?


-* Om evt. indbetaling af depositum, fra køber, hvis der er lyst adkomst til dit hus?


-* Hvilke beløb, der evt. skal betales til anden side, fx gæld til Sommerbyen, og dermed skal tilbageholdes af købesummen?


-* Hvordan og hvornår du, efter udløb af købers fortrydelsesret, kan forvente at få overført det resterende salgsbeløb?


-* Evt. øvrige vilkår m.m.?


Du skal ved din første henvendelse til Kolonihaveforbundet - som minimum - orientere dem om


1.Dit havelodsnummer og foreningens navn, Sommerbyen Ejby.


Forbundet har dine adresseoplysninger, men for en sikkerheds skyld vil det være fornuftigt, at du i første henvendelse oplyser dit navn, din folkeregisteradresse, dit telefon nr., og din evt. e-mailadresse.


2.Navn(e) og adresse(r) på køber(e), samt deres kontaktdata fx telefon nr. og evt. e-mailadresse.


3.Det vil være hensigtsmæssigt for alle parter, at du - inden du første gang kontakter Kolonihaveforbundet - har modtaget din tingbogsattest, som du jo kan bestille allerede når du bestiller din vurdering, se vejledning i Ejby Posten.


4.Det vil også være mest hensigtsmæssigt, at du får køber til at fremskaffe bopælsattest(er), som dokumenterer, at de bor i en af de kommuner som de skal jfr. foreningens vedtægter, da Kolonihaveforbundet skal have dem tilsendt og godkendt dem, inden en haveoverdragelse kan finde sted.


NB! – Du skal som sælger fremover betale et gebyr til Kolonihaveforbundet på kr. 2.500,- til dækning af de faktiske omkostninger, som er forbundet med overdragelsesprocessen.  Forbundet vil normalt tilbageholde gebyret i det beløb, som du får udbetalt ved afslutningen af overdragelsen.


Mere detaljerede informationer vil blive udarbejdet i takt med, at vi får erfaringer med ordningen. Og informationerne her, vil blive udleveret - til dig som sælger - sammen med din vurdering.Er du i tvivl om noget i forbindelse med en haveoverdragelse, er du selvfølgelig, som altid, velkommen til at kontakte bestyrelsen i kontortiden, eller til at kontakte Kolonihaveforbundet.Hellerup, den 15.1.2016, H. Vedderkop